PAMI INDUSTRISERVICE

SVETSNING

Vi svetsar i stål, rostfritt & aluminium

Vi löder även i koppar/mässing

Svetsmetoder MMA, MIG/MAG TIG

Svetscertifiering enl SS-EN-ISO 3834-2

Ce märkning utav stålkomponenter enl 1090-1

SS-EN-ISO 3834-2 vilket är den del ställer omfattande kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material.

ISO 3834 specificerar olika nivåer. Högsta nivå är ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) och lägsta är ISO 3834-4 (enkla kvalitetskrav).

Skillnaden är krav på dokumentation, spårbarhet och provning – svetsfogarna är desamma. Om ni som kund inte anger några speciella krav på svetsningen så kommer den alltid utföras enligt ISO 3834-4.

Skall svetsningen utföras enligt ISO 3834-2 skall detta framgå av förfrågnings-, ritnings- och orderunderlag eller genom annan information.

Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1.

Utförande ska ske mot EN 1090-2.

Därefter får tillverkaren CE-märka sina lastbärande produkter.

Kravet på CE-märkning av produkter som omfattas av EN 1090-1 blev obligatoriskt 1 juli 2014. Tillverkarens system för tillverkningsstyrning

(FPC-system) skall vara certifierat mot EN 1090-1 av ett anmält organ, den certifierade tillverkaren skall utge en prestandadeklaration för produkten samt  CE-märka den.