VÅR VERKSAMHETSPOLICY

Vi ska skapa förtroende för vårt kunnande hos våra kunder

Verksamhetspolicy

Vi ska skapa förtroende för vårt kunnande hos våra kunder och motsvara deras förväntningar. Kvaliteten och flexibiliteten i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som samarbetspartner.
Alla som berörs av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvaliteten är en viktig angelägenhet för oss. För oss går kvalitet alltid före kvantitet. Det innebär att vi skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster samt leva upp till våra fastställda miljömål.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.
Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder för att förhindra person- och miljöskador samt följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
VD, TOBIAS FORSBERG
MILJÖ & KVALITET

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 avseende miljö och kvalitet

UTFÖRANDE & KVALITET

Vi är även certifierade enligt

EN 1090-1 & ISO 3834-2

FÖR YTTERLIGARE INFO KONTAKTA
Micaela Elofsson

Ekonomiansvarig / KMA

TEL DIR   0722-28 58 82

E-POST   me@pami.se